Ako vybudovať na Zemi utópiu – princípy mikro komunitnej spoločnosti

Posted by

English version

Utópia je pojem, ktorý má korene v dvoch gréckych slovách – oú (znamená nie) a τόπος – miesto, voľný preklad “nejestvujúce miesto”. Do dejín tento pojem prvýkrát vážnejšie vstúpil v roku 1516, napísaním rovnomenného diela Thomasa Moora.

To, čo naznačuje už samotný názov – že také miesto nie je reálne, však možno napokon história posúdi inak. Ľudstvo sa vďaka nebývalému technologickému pokroku posúva bližšie k veciam, ktoré patrili až doteraz do ríše snov.

Prečo by napokon v spoločnosti, ktorá netrpí akýmkoľvek materiálnym nedostatkom, čoraz menšiemu počtu neriešiteľných problémov nebolo možné nastoliť spoločenský systém, ktorý by individuálne dbal o dobro každého jedného jednotlivca a bol navonok i vnútorne spravodlivý spôsobom tak, že by to nik nemohol spochybniť ? Všetko toto je realizovateľné, pri malej zmene kurzu ktorým sa spoločnosť uberá.

Ľudstvo sa v momentálnej situácii nachádza na križovatke, kde je potrebné korigovať smer jeho ďalšieho vývoja, pretože súčasný kurz bez akejkoľvek zmeny by viedol do katastrofy. Ľudí je v súčasnej dobre bezprecedentné množstvo a takisto je bezprecedentný aj technologický rozvoj ktorý ľudstvo dosiahlo. Po pandémii je veľmi ľahko predstaviteľné, že by nejaké hoc i priemerné biologické laboratórium dokázalo vyvinúť niečo, čo by ľudstvo poslalo späť do doby kamennej skôr než by sa zmohlo na akúkoľvek obrannú reakciu.

Ako však dosiahnuť, aby človek milión – frustrovaný biológ, neurobil svetu utrum, ak k tomu má všetky potrebné prostriedky a jadro jeho frustrácie spočíva v dajme tomu i spravodlivom hneve, ktorý cíti voči spoločnosti z dôvodu nejakej krivdy ktorá sa mu prihodila? Ako dosiahnuť potrebný mikro dohľad nad životom každého jedného človeka ? Táto na prvý pohľad neriešiteľná úloha však za splnenia určitých zmien v spoločnosti riešiteľná je. Ako teda zabezpečiť mikro kontrolu a realizáciu podmienok správneho a sebanaplňujúceho vývoja každého jedného z ôsmych miliárd ľudí žijúcich na planéte?

Odpoveďou je mikro komunitná spoločnosť. Každý človek žije v mikro komunite iných ľudí. Avšak na to, aby jeho najbližší okruh, mal lepší prístup k informáciám o jeho živote a mohol naňho efektívne pôsobiť, je potrebné oveľa viac otvoriť všetky aspekty jeho života. Drvivá väčšina toho, čo sa v ľudských komunitách deje, je nejakým spôsobom previazaná s peniazmi a majetkom. Ak by sa postupne stali peniaze a majetky viditeľnými, bola by to veľmi solídna informačná základňa na analýzu života každého jedného človeka. Ako by sa peniaze a majetky mohli stať viditeľnými popisujem na https://viditelnepeniaze.sk V skratke by to šlo založením informačného systému podobného bankovým systémom, kde by ktorýkoľvek človek mohol prísť a za určitých podmienok nazerať na peňažné a majetkové toky iného človeka. Takýto systém by bol neoceniteľnou pomôckou pri fungovaní akejkoľvek komunity. Nikdy viac by sa nestalo, že z Vášho suseda by vyrástol islamský fundamentalista, drogovo závislý či Marián Kočner.

Takýto systém by riešil širokú škálu ostatných problémov, ktoré súčasnú spoločnosť kvária. Akákoľvek korupcia – od jednoduchého úplatku lekárovi až po korupciu diktátorov by sa stala minulosťou. Hodnoverný systém, kde na jednej obrazovke uvidí človek milión svoj príjem a hneď pod ním príjem predsedu vlády svojej krajiny, bude si ho môcť (zjednodušene povedané) do posledného eura rozklikať na jednotlivé príjmy a výdavky, bude nástrojom, ktorý zmení myšlienkové nastavenie spoločnosti – z do mojich peňazí a toho ako ich míňam Vás ostatných nič na tu sú moje peniaze a viem, že zverejnením svojich majetkových tokov participujem na budovaní lepšej spoločnosti zajtrajška.

Problémy typu nebankovky, finančné podvody, by sa mohli riešiť ihneď v zárodku, pretože pri otvorených finančných tohoch, by stačil jeden náhľad na dáta šikovným novinárom – a svet by okamžite o podozrivých aktivitách vedel.

Niečo také, ako to, čo je možné v súčasnosti – napríklad poskytnúť povstalcom protilietadlový systém, tí ním zostrelia civilné lietadlo a potom zaplatiť armádu trolov aby na sociálnych sieťach začali ofenzívnu kampaň, ktorá popiera nos medzi očami spôsobom, že aj rozumný človek začne pochybovať kde je vlastne pravda, bude nemožné. Za akýmkoľvek hoaxom sa totiž ukrýva sieť finančných prepojení, ktorá by bola v prípade viditeľných peňazí okamžite odhalená.

Zásadný dopad by takýto systém mal na krajiny, kde sa potkýňajú o korupciu a všetky problémy mladých demokratických systémov. Predstavme si, že by nejakým zázrakom v Severnej Kórei padol režim. Má azda takáto krajina ďalších 200 rokov trpieť neduhami mladých demokracií(dúfajúc že bude mať šťastie a bude sa držať demokracie) a prechádzať si všetkým, čim si prešli demokracie západného typu? Musí predsa existovať spôsob ako takého problémy vyriešiť civilizovaným spôsobom. Jednoducho sa zavedie systém viditeľných peňazí a krajina má zo dňa na deň najlepší a najrozvinutejší spoločenský systém, aký existuje. Potom už stačí iba dohliadať, aby správne začali fungovať všetky kontrolné mechanizmy a čakať na nasledovný rozkvet krajiny.

Krajiny typu Bieloruska, Venezuely či i Ruska by mali svoj problém s autoritatívnymi vládcami vyriešený. Vďaka viditeľným peniazom, by totiž všetci uvideli, že cisár je v skutočnosti nahý.

Riešiteľnejšími by sa ukázali i také problémy ako klimatická zmena. Osobne toto nepovažujem za veľký problém – ide len o to, ako odsať z atmosféry dostatok CO2 – skôr to považujem za technický ako politicko-ekonomicko-sociologicko-environmentálny problém. Nemôže byť predsa taký problém prefiltrovať zo vzduchu nejaký plyn a rozumne ho uložiť. V prípade, že by sa to ale ukázalo ako naozaj veľký problém, pri existencii viditeľných peňazí bude existovať jeden globálny systém, ktorým budú všetky transakcie pretekať. Nebude teda problém technicky zabezpečiť, aby každá transakcia bola napríklad zdanená spôsobom, ktorý by zohľadňoval jej ekologickú záťaž na životné prostredie.

Myslím si, že život na Zemi bude o 50 rokov vyzerať spôsobom, ktorý by ľudia z počiatku 21. storočia opísali ako raj na Zemi. Tak, ako sa dnes pozeráme na stredovek a problémy ľudí trebárs i z pred dvoch storočí považujeme za tak strastiplné, že by sme s nimi nemenili v žiadnom prípade, tak i ľudia z prelomu 21. 22. storočia budú považovať náš život za barbarský a primitívny. Verím v to, že objavy ako predĺženie dĺžky dožívania, či dokonca dosiahnutie nesmrteľnosti sú relatívne nízko visiace ovocie v záhrade technológií, ktorá nás čaká za rohom. Najskôr ale musíme vyriešiť akútne problémy, ktoré nám bránia žiť tak, aby sme boli skutočne vo vzťahoch k sebe efektívni. Viditeľné peniaze a princíp mikro-komunitnej spoločnosti budú v tomto úsilí nenahraditeľným nástrojom.

Visits: 499

One comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *