Popis zmien v mikrosvete každého jedného človeka spojených so zavedením viditeľných peňazí

Posted by

English version

Úlohou tohto článku je zhrnúť dopad zmien na život každého jedného človeka v súvislosti s potencionálnym zavedením viditeľných peňazí.

Viditeľné peniaze sú projekt, ktorého cieľom je zefektívniť spolužitie ľudí vytvorením nového prostriedku výmeny hodnôt – bankového systému, ktorý bude obsahovať väčšinu peňažných tokov a majetkov v spoločnosti a náhľad doň bude do veľkej miery prístupný každému členovi spoločnosti. Ide teda o úplnú transparentnosť majetkov a peňažných tokov. To, aké by malo dopady zavedenie takého niečoho na životy jednotlivcov sa pokúsim zhrnúť v tomto texte.

V prvom rade je potrebné asi napísať, že skúsiť sa pozrieť na spoločenské zmeny, ktoré by nastali zavedením viditeľných peňazí, vyžaduje dosť veľa chochmesu v tom zmysle, že je potrebné zabudnúť na to ako funguje spoločnosť teraz a mať schopnosť vidieť veci pohľadmi nezaťaženými tým čo tu máme v súčasnosti.

Skúste si predstaviť, že by ste sa narodili do sveta, kde nikto nemá pred nikým žiadne tajnosti. Už toto vyžaduje priam nadľudské úsilie. V dnešnom svete je totiž veľa vecí postavených na tom, že niektoré veci tajné proste sú. Prečo by ale celé ľudstvo nemohlo žiť v móde ako jedna rodina, v ktorej sa všetko hovorí na rovinu? Tým, že to tak momentálne nie je, 90% ľudí v dnešnej spoločnosti trpí a zvyšných 10% to využíva a veľmi často aj zneužíva. 

Základné ekonomické vzťahy

Prečo by ste napríklad nemali vidieť a vedieť koľko firma v ktorej pracujete na Vašej práci skutočne zarába, koľko zarábajú Vaši kolegovia a manažéri. Prečo by ste nemali vedieť, koľko centov z toho jogurtu, ktorý ste si práve od lokálneho výrobcu kúpili ide na platy zamestnancov, koľko na investíciu do lepšej výrobnej linky a koľko je samotný zisk jeho výrobcu a predajcov ? To, že takéto informácie momentálne nie sú verejné umožňuje to, že nikto sa nehanbí pýtať akúkoľvek sumu ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť. Podľa klasickej kapitalistickej mantry je toto dobre. Podľa mňa to dobre nie je. Dobre pre klasický kapitalizmus to ale bolo len preto, pretože neexistovala v realite žiaden sudca, ktorý by vedel vždy objektívne posúdiť, že táto cena je už prehnaná. To sa ale príchodom viditeľných peňazí zmení. Tými sudcami sa stane masa ľudí, ktorá vybavená nebývalými informáciami bude vedieť túto úlohu plniť. Ak by bolo vidno, že výrobou jogurtu s jahodovou príchuťou, sa dá zarobiť 80% marža, okamžite by to videli konkurenti a vrhli sa na tento segment. Ľudia by si takisto rozmysleli, či si ten jogurt kúpia, keď vidia, že jeho hlavnou úlohou je napchanie vrecák majiteľa farmy. Pri cenotvorbe by si každý výrobca oveľa lepšie rozmyslel, kde sú únosné hranice, čo je ešte férové a čo už je zdieranie.  

Lepšia sociálna politika

Predstavte si, že by ste sa narodili do sveta, kde neexistuje nič ako sociálne prípady alebo slobodné matky, ktoré nemajú na nájom či pre školské pomôcky pre svoje deti. Ak by boli peniaze viditeľné, bolo by na finančných tokoch takéhoto sociálneho prípadu viditeľné že naozaj nemá na chlieb, pričom nehádže peniaze do automatu či nemíňa na alkohol. Každý podľa maxima svojich schopností a každému podľa minima jeho potrieb. Pričom druhá polovica vety – minimum potrieb sa bude ruka v ruke s ekonomickým rastom spoločnosti zvyšovať.

Problémy s drogami či majetková kriminalita

Vaše deti sa možno narodia do sveta, kde im nebude hroziť, že prepadnú drogám. Stačil by totiž jeden pohľad do systému na finančné toky drogového dealera a bola by rozkrytá celá sieť do poslednej dávky. Možno sa narodia do sveta, kde nebude možné si nejakú vec len tak privlastniť, pretože na to, aby nejaká vec bola Vaša, musí byť v zozname Vášho majetku vo viditeľných peniazoch. A tam sa dostane iba tým spôsobom, že transakciu urobíte v systéme a bude v ňom vidno nadobúdaciu cenu a protihodnotu ktorú ste za vec poskytli.

Vymožiteľnosť nakradnutého majetku

Vaše deti sa možno narodia do sveta, kde politici ani nepomyslia na akúkoľvek korupciu, pretože budú dobre vedieť, že sa to jednoducho neoplatí, pretože im poprvé na to okamžite niekto príde a po druhé bude ich to stáť nakoniec viac zdrojov ako získajú. Vo viditeľných peniazoch sa totiž krádež bude trestať odňatím majetku vo vyššej miere ako bol nadobudnutý prospech páchateľom. Inými slovami ak Peter Pellegrini zobral 150 000 eur ako politickú korupciu, bude mu z majetku odobraný mierny násobok tejto sumy – povedzme 165 000 eur. Takýto páchatelia trestných činov nebudú mať ako pred systémom svoje skutočné majetky skryť, pretože všetko bude transparentné.

Problém so základnými ľudskými emóciami ako závisť, lenivosť, nedôverčivosť a zvedavosť

Paradoxne si myslím, že hoci na prvý pohľad to môže vyzerať tak, že transparentnosť peňazí podporí negatívne emócie ako napríklad závisť, myslím si, že v konečnom dôsledku to povedie práve k opačnému efektu. Veľmi silným prvkom ktorý napríklad závisť podporuje, je moment prekvapenia. Naraz zistíte, že sused si kúpil fungl nové auto. Mysleli ste si, že žil z ruky do úst a naraz toto. Ak by ale peniaze boli transparentné, ak by Vás to zaujímalo vedeli by ste o tom že sused si na niečo také šporí už dlhé roky.  V živote s viditeľnými peniazmi by skrátka nijaké prekvapenia neboli. Takýto oznam môže navodiť pocit, že ľudia by zrazu žili v akejsi diktatúre transparentnosti, z ktorej by nebolo úniku. Prečo je to v skutočnosti žiadúce píšem tu.

S nedôverčivosťou by viditeľné peniaze zatočili priam ukážkovo. Ľudia by začali súdiť nie podľa toho čo hovoria iní, ale podľa toho, čo hovoria ich finančné toky. Viditeľné peniaze sa totiž stanú platformou, z ktorej sa bude dať vyčítať pravda. Ak Vám niekto niečo tvrdí a pritom to nesedí s jeho finančnými tokmi, tak Vám jednoducho klame. V dnešnom svete sú toky peňazí najlepšou dokumentáciou pravdy. Možno sa dožijeme sveta kedy to už platiť nebude, v takom svete však už takýto článok bude zbytočný.

Veľmi dôležitým efektom, ktorý budú mať viditeľné peniaze, bude posilnenie priamej úmery medzi tým čo pozitívne človek pre spoločnosť robí a jeho ohodnotením. Tí ľudia, ktorí v skutočnosti tvoria najviac hodnôt po zavedení viditeľných peňazí rýchlo prebublajú na špičku spoločenského rebríčka. Bude jednoducho vidno, že kto je naozaj prínosom a snaží sa, bude aj ocenený. A to bude liekom i na lenivosť.

Zvedavosť v skutočnosti považujem za pozitívnu emóciu. Nielen vo vede môže byť hnacím motorom pozitívnych zmien.

Záver

Popísal som najzásadnejšie zmeny, ktoré sa podľa mňa udejú v dennodennom živote jednotlivcov po zavedení viditeľných peňazí. Pri koncipovaní článku som sa riadil tým, ako bude svet vyzerať po úplnom zavedení viditeľných peňazí. Skutočnosť však bude asi v niektorých veciach komplikovanejšia v iných možno jednoduchšia. System nebude možné zaviesť z večera na ráno lusknutím prsta v celej spoločnosti naraz. A ani nie je žiadúce aby sa tak stalo. Tak ako si komunisti mysleli, že svojím spoločenským zriadením prišli na koniec dejín, pričom úplne podcenili úlohu súkromného vlastníctva a precenili úlohu centrálneho plánovania, tak som možno i ja urobil kruciálne chyby, vďaka ktorým skončia viditeľné peniaze na smetisku dejín. Je preto žiaduce, aby sa prípadné zavedenie dialo postupne po menších krokoch. Počas takéhoto postupu sa totiž vylúči prípadná katastrofa.

Ak Vás myšlienky ohľadom viditeľných peňazí zaujali, zaregistrujte sa prosím svojim emailom na odber noviniek tu. Registrácia slúži na prvotné budovanie komunity okolo myšlienky.

Ďakujem,

Peter Boško

Autor projektu

Visits: 467

3 komentáre

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *