Zbierka najkritickejších pohľadov na viditeľné peniaze

Posted by

English version

Som autor myšlienky reformy pravidiel spoločnosti, pod názvom Viditeľné Peniaze. V skratke ide o zmenu spoločnosti a toho ako sa ľudia chovajú dosiahnutú tým, že peniaze sa postupne stanú úplne transparentné – teda ktokoľvek bude môcť v podpornom informačnom systéme nahliadať na finančné a majetkové toky kohokoľvek iného.

V tomto článku by som chcel dať dohromady najvýraznejšiu kritiku tejto myšlienky a možno na ňu i nejako zareagovať.

Veľmi silná kritika myšlienky zaznieva z pravo-liberálnej strany spoločnosti. Typicky sú to ľudia, ktorí považujú zásahy štátu do ekonomiky za zlo, ktoré treba minimalizovať na čo najmenšiu úroveň, podobne s prerozdeľovaním v podobe výberu daní a ich následným míňaním. Títo ľudia vidia v snahe zaviesť systém pokus implementovať do jadra spoločnosti niečo, čo je proti ľudskej prirodzenosti, podporovalo by to zlé ľudské vlastnosti a s vysokou pravdepodobnosťou by sa to minulo účinkom, keďže ľudia sú v prípade obchádzania pravidiel extrémne vynachádzaví. A zvyčajne tí, ktorí najviac porušujú pravidlá majú prostriedky a najľahšie nájdu spôsoby ako ich obísť. Inými slovami, viditeľnosť peňazí by možno bola problémom pri snahe zaplatiť nezdanenú platbu za vlastnoručnú úrodu papriky zo záhrady, ľudia ktorí si ale v daňových rajoch ulievajú milióny by si našli cestu ako viditeľné peniaze obísť. Aj Marx a Engels si úprimne mysleli, že prišli s konečnou teóriou, ktorá bude znamenať zavedenie utópie a blaho pre celé ľudstvo. Vďaka tomu, že nezarátali a napokon ani prakticky nemohli zarátať ľudskú prirodzenosť do svojich teórií spôsobilo však utrpenie miliónom ľudí – presný opak toho čo chceli a mysleli si.

Myslím si, že producenti takýchto úvah nedostatočne berú v potaz všetky zmeny, ktoré viditeľné peniaze prinesú. Zásadnou vlastnosťou viditeľných peňazí totiž bude, že budú viditeľné pre každého v spoločnosti kto bude mať o také informácie záujem. Z každého jedného človeka, i toho, ktorý detailne pozná Vaše reálie sa potencionálne stane kontrolór. Ak budú mať ľudia detailné informácie o každej ekonomickej transakcii, budú vidieť, vedieť a i nahlásia také nežiadúce konanie, ktoré by inak ostalo navždy utajené. Cieľom viditeľných peňazí nie je v dlhodobom horizonte urobiť z každého potencionálneho udavača. Cieľom je, v spoločnosti vytvoriť nový mindset, že zlé veci sa jednoducho nerobia. Spočiatku preto, že budú veľmi rýchlo odhalené, neskôr preto, že sme osvietená spoločnosť a nikto nechce nič na úkor niekoho iného. Takúto žiadanú zmenu viditeľné peniaze skutočne môžu priniesť. Spoločnosť však na úvod takejto zmeny musí prekonať bariéru, ktorej sila spočíva v tom, že momentálne sa nekalé konanie vypláca. Ak všetci naraz prestaneme vymýšľať hlúposti, zrazu zistíme že je nám oveľa lepšie a nikdy už nebudeme chcieť inak. Niekto však ten synchronizačný povel musí vydať.

Čo sa týka straty súkromia a podporovaním zlých ľudských vlastností, tak si myslím že život v úplne transparentnej spoločnosti je iba otázkou zvyku. Tak, ako keď Európan príde prvý krát do Severnej Ameriky a cití sa zo širokých ulíc a veľkých áut istú dobu nesvoj, po určitej dobe však začne oceňovať praktickosť takého riešenia a jeho deti ktoré v Amerike vyrastú už ani nenapadne že by to mohlo byť inak.

Ďalšou výčitkou, ktorú som zaznamenal bolo, že pri robení takýchto zmien v spoločnosti ľahko môže dôjsť k niečomu čo dostalo názov Kobrí efekt. Kobrí efekt je pomenovanie fenoménu, kedy navrhnuté riešenie problému tento problém iba zhorší. Inými slovami spoločnosť je taký zložitý a obrí organizmus, že by sa mohlo ľahko stať, že nesprávnym odhadnutím nejakého správania ľudí zavedenie viditeľných peňazí by v skutočnosti spôsobilo ešte zhoršenie situácie s korupciou a neželanými javmi v spoločnosti. Vznik a priebeh takéhoto druhu problému by však bol vysoko pravdepodobne viditeľný. Zavádzanie viditeľných peňazí nebude statický proces, ktorý sa raz spustí a bude navždy bežať tak, ako bol na počiatku nastavený. Bude sa prispôsobovať aktuálnej situácii a takýmto agilným a iteratívnym spôsobom bude doťahovaný k optimálnemu stavu. Konkrétne na prípade kobrieho efektu úplne stačilo po tom čo sa zistilo kde je problém sľúbiť odmenu za každú zabitú kobru a dopredu povedať že taká odmena sa bude vyplácať už iba nejaké obmedzené obdobie. O kobrom efekte viac tu.

Ďalšou výčitkou je poukazovanie na nudnosť a fádnosť života v spoločnosti kde každý potencionálne vie o každom inom prakticky všetko. Tu si pomôžem textom, ktorý už nejakú dobu svieti na úvodnej stránke https://viditelnepeniaze.sk:

So zmenou, ktorá príde zviditeľnením peňazí, sa život stane oveľa priehľadnejším. Utajované ľubostné aféry, skryto vyplácané alimenty či vydržiavanie mileniek, všetko bude oveľa ľahšie odhaliteľné. Život sa stane z dnešného pohľadu možno až príliš nudným. Nikde nebudú čakať skryté prekvapenia.

Lenže to je práve to, čo dnešný svet potrebuje. I život obyčajného človeka dnes často pripomína kovbojku, kde nikto nevie, čo sa mu môže pri troche smoly stať.

Život na primárnej fyzickej úrovni má byť priehľadný, predvídateľný a preto nudný. Na tejto úrovni v ňom totiž ide o všetko – o život ako taký. Keď Vás niekto zabije v počítačovej hre, budete maximálne chvíľu nahnevaný. Nič Vám však nebráni si hru spustiť opäť od posledného uložené stavu. V živote sa toto urobiť nedá. Preto treba zabezpečiť, aby život na primárnej úrovni bol predvídateľný. Aj za cenu, že bude nudný. Vzrušenie budeme hľadať na iných úrovniach života, ktoré na nás vďaka technológiám čakajú. Zdokonalená virtuálna realita, rozhranie medzi mozgom a počítačom, budú technológie, ktoré budú definovať 22. storočie.

Ak majú pravdu budhisti a život funguje na báze reinkarnácie, tak to má jednu zásadnú chybu, ktorú ale budeme vedieť čochvíľa napraviť. Stratu kontinuity vedomia. Aký zmysel má karma, ak človek nemá spätnú väzbu – tomuto človeku som v minulom živote ublížil, preto sa mi to teraz vracia. Ak človek nevie, čo bolo v minulých životoch, celý koncept je nezmysel.

Život človeka 22. storočia bude schopnosťami pripomínať Boha – ľudia budú do jednotlivých svetov vstupovať a vystupovať na základe vlastnej vôle. Budú nesmrteľní, večne mladí a neobmedzení zdrojmi. Život jednotlivca dramaticky stúpne na hodnote, pretože bude o astronomické rády kvalitnejší ako to, na čo sme zvyknutí. Viditeľné peniaze sú len nevyhnutný medzikrok k takémuto stavu, pretože bez nich hrozí vysoké riziko zničenia sa navzájom neukontrolovateľným technologickým rozvojom.

Edit 2021-12-11:

Častým argumentom voči zavedeniu systému je, že úplnou transparentnosťou a otvorením svojích údajov by napríklad nežiadúca opozícia naservírovala informácie o sebe vláde, ktorá by ich mohla zneužiť. Pri takomto argumente si však treba uvedomiť, že súčasný stav je oveľa bližšie popisovanej katastrofe ako by to bolo v prípade zavedenia Viditeľných peňazí. To, či Vás niekto z vlády momentálne kontroluje nemáte ako vedieť. Viditeľné peniaze by obsahovali systémovú možnosť ako nejakého človeka auditovať. Človek by si mohol nastaviť akú úroveň transparentnosti si na svojich údajoch želá – mohol by napríklad povedať, že auditovať je ho možné až po tom čo takúto akciu osobne schváli. Každý náhľad na dáta by bol navyše do systému zapisovaný a používateľ Viditeľných peňazí by mal vždy prehľad o tom, kto jeho dáta videl. To, že by organizácia ktorá by systém Viditeľných peňazí prevádzkovala by ho nezneužívala by bolo systémovo zabezpečené – napríklad softvérové nástroje na prehliadanie dát v databáze by boli pre potreby Viditeľných peňazí postupne upravené tak, aby nebolo možné z databázy údaje vytiahnuť bez toho aby sa informácia o tom že sa niečo také udialo zapísalo do príslušnej časti systému, kde by to používateľ uvidel. Organizácia prevádzkujúca Viditeľné peniaze by bola nadnárodná – a jej hlavnou hodnotou by bol kredit u používateľov. Takejto globálnej organizácii by nestáli reputačné škody spôsobené napríklad kolaboráciou s nejakou vládou za to. Dôvera celej planéty by totiž bola jej najväčším kapitálom.

Edit 2023-10-17

Ďaľšou vecou, ktorá by sa systému dala vyčítať, je že v prípade že budú všetky financie a majetky viditeľné ako na podnose, bude to tlačiť na rovnostárstvo bez ohľadu na ekonomické schopnosti jednotlivca, čo by bolo zabijakom ekonomického pokroku. Naproti takému potencionálne negatívnemu vývoju však pôjdu pozitívne zmeny ktoré budú spojené s transparentnosťou. Zrazu totiž budú viditeľné slabé miesta tvorby hodnôt a rýchlo budú optimalizované. Takáto zmena má potenciál priniesť navýšenie hospodárskeho rastu možno o desiatky percent. Predstavte si, že štát vyhlási, že kto príde s rozumným a udržateľným spôsobom ako ušetriť nejaké štátne peniaze, bude odmenený nejakým percentom z ušetrenej hodnoty. Ľudská vynachádzavosť v šetrení by v tom momente explodovala. Ak by ľudia mali dostupné informácie o tom, ako v správe štátu peniaze tečú a takúto motiváciu, dokázali by zásadným spôsobom štát optimalizovať.

Záver

Keď sa zamyslím nad tým, kde sa ľudstvo momentálne nachádza a čo vlastne ako celok v tejto chvíli potrebuje, je mi nad slnko jasnejšie, že viditeľnosť peňazí je klúčovým prvok spoločnosti zajtrajška. Jedine, že by som sa nad slnko jasnejšie mýlil. Rozum mi ale vraví opak – napriek nepriaznivej mienky mnohých múdrych ľudí, ktorí sa mi k tomu vyjadrili.

Projekt ma navyše výhodu v spôsobe zavedenia – nebude zavedený lusknutím prsta zo dňa na deň v celej spoločnosti ale bude zavádzaný postupne. To dáva akúsi poistku, že v prípade že niečo vypáli inak ako bolo myslené, spoločnosť sa môže kedykoľvek vrátiť k pôvodnému modusu operandi, bez akejkoľvek zásadnej a nevratnej ujmy. Projekt sa bude pravdepodobne šíriť postupne, od ľudí, ktorým strata súkromia nebude vadiť pričom postupne sa začnú v komunite ľudí spadajúcich pod zónu viditeľnosti prejavovať pozitívne účinky. Začne sa ukazovať, že ľudia, ktorí sú dnu sú vhodnejší kandidáti na výkon napríklad politiky. Tak ako sú normálne potraviny a BIO potraviny budú i peniaze a viditeľné peniaze. Značka, o ktorej každý vie, že je pre život spoločnosti lepšou alternatívou vzhľadom na dopady ktoré šíri okolo seba.

Váš názor môže tiež posunúť ciferník kompasu ktorý ukazuje kde pravdepodobne je pravda. Stačí prispieť do diskusie na portále projektu.

Epilóg

Ak ste zvedaví, ako sa mi pri mojom pokuse zaviesť viditeľné peniaze bude dariť, navštívte prosím stránku projektu https://viditelnepeniaze.sk a prihláste sa tam svojím emailom na odber noviniek. Občas Vám pošlem echo o aktuálnom stave.

Ďakujem,

Peter Boško

autor

Visits: 492

One comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *