Dokážeme odstranit 90 % problémů lidstva (cz verze)

Posted by

English version

Slovenská verzia

Na první pohled možná trochu ambiciózní nadpis. Pokud však budete číst do konce, slibuji, že minimálně Vám bude v hlavě vrtat, zda v některých věcech nemám pravdu.

Jaké problémy?

1. Problémy v mikrosvětě každého člověka:
Od takových věcí a emocí jako závist, nedůvěřivost, lenost, zvědavost. Jakoukoli nespravedlnost, která vzniká prostřednictvím nelegitimního přerozdělování vytvořených hodnot. Drogová a majetková kriminalita, gamblerství, nezaplacené alimenty, politická korupce a vymahatelnost nakradeného majetku. Detailně do hloubky změny na mikro úrovni každého jednoho člověka rozebírám zde.

2. Problémy makrosvěta jako celku: korupci na úrovni diktátorů, diktátorský režim v Rusku sedící na druhých největších zásobách atomových zbraní na světě, diktaturu podporovanou informačními technologiemi, která vzniká v Číně. Můžeme posílit ekonomický růst o desítky procent. Problémy s klimatickou změnou, problémy v kapitalismu spojené s nekontrolovatelným technologickým rozvojem. Jakékoliv válečné konflikty vedené ze zištných důvodů, extremismus, uprchlické krize. Do hloubky rozebírám zde.

3. Další problémy, které trápí každého člověka – zlepšení zdravotnictví, odstranění nemocí, možná až dosažení nesmrtelnosti. Více informací o projektu ultimátně řešeného zdravotnictví zde.

Jak odstranit?

Ve druhé polovině devadesátých let jsem si přečetl knihu amerického autora Neale Donalda Walsche, Hovory s Bohem 2. Autor v knize píše, že ve skutečně rozvinutých společnostech – tedy takových, kde nikdo nechce nic na úkor někoho jiného, ​​jsou peníze plně viditelné a transparentní. Tato myšlenka se usadila v mé mysli na dalších 30 let. Když jsem ji poprvé přečetl a porovnal popisovanou společnost s tím, co se právě dělo na Mečiarovském Slovensku, kde právě probíhal boj o privatizované majetky, došlo mi, jak moc jsme popletení.

Co to teda znamená?

Pokud by peníze byly plně transparentní a viditelné – rozuměj, existoval by volně dostupný informační systém – něco jako Facebook pro finanční informace, kde by si každý mohl prohlédnout majetek a finanční toky kohokoliv jiného ve společnosti, byla by to změna, která by natolik zásadně pozitivně ovlivnila další rozvoj lidstva, že rozhodně stojí za to o takovou věc zabojovat. Na první poslech taková změna vyvolá v člověku, který žil ve světě, kde jsou peníze neveřejnou věcí, odpor. Nikdo nemá zapotřebí, aby jeho zvědavý soused slídil v jeho peněžence, i kdyby na oplátku dostal on takové informace o zmíněném sousedovi. Myslím si však, že takový způsob myšlení je jen otázkou zvyku. Když Evropan poprvé přijede do Severní Ameriky, cítí se rovněž nesvůj ze širokých ulic a velkých aut. Necítí se tam dobře. Když si však za pár měsíců zvykne, uzná praktičnost takového řešení. Pokud se usadí natrvalo a bude mít v Americe potomstvo, jeho děti už ani nenapadne se ptát, jestli ty ulice opravdu musí být takové široké. Má to svůj praktický důvod. Podobné je to s viditelnými penězi. Druhá generace už bude vnímat transparentnost peněz jako zcela samozřejmou a nesoucí spoustu výhod. Systém navíc nebude zavedený lusknutím prstu ze dne na den v celé společnosti. Nejdříve do něj vstoupí lidé, kteří nemají co skrývat a chtějí svou transparentností posunout společnost vpřed. Tak jako jsou normální a BIO potraviny, budou peníze a viditelné peníze. Postupně, jak počet pionýrů poroste, stane se plná transparentnost nezbytným požadavkem například na výkon politické funkce.

Nejčastější kritika

Především z pravicově liberální části společnosti (kam počítám i sebe) zaznívá často kritika, že by systém (jako dosud) ti nejmajetnější obcházeli a normální člověk by přišel akorát o soukromí. Je třeba si však uvědomit jednu zásadní věc. A to sice, že informace by byly otevřené každému jednomu členu společnosti. Pokud by někdo deklaroval, že někde na internetu visí seznam jeho majetku a kdokoli ho může zkontrolovat, stačil by jeden jediný člověk, který by ho, byť i na opačném konci světa viděl na nové jachtě, na kterou neměl jak si vydělat a dozvěděl by se to celý svět. Tím, že informace by byly dostupné komukoli, kdo by měl o ně zájem, vyplavaly by na povrch i věci, které momentálně nemají šanci. Taková plná transparentnost je silver bullet na 90 % problémů světa. Přepisování majetku na své rodinné příslušníky by možná bylo na počátku řešením, jak systém obejít, ale velmi krátkonohé. Kdo by jednou systém zneužil, navěky by byl na seznamu hanby – pokud by tomu pravda nezabránilo GDPR. Ale myslím si, že internet by se už o alternativní seznamy postaral. Mít čistý štít by mělo vyšší hodnotu než jakékoli peníze.

Co by se tedy změnilo?

V první řadě bychom věděli mnohem více. O všem. O tom, jak vlastně funguje svět, kdo je s kým a jak propojený, proč se chová tak, jak se chová. Ve financích je totiž zapsaný téměř každý mezilidský vztah.

Dostupnou databází finančních informací by se dalo všechno toto najednou číst.

Najednou byste viděli, že Váš šéf lže, když tvrdí že zvýšení Vašeho platu mu ekonomicky nevychází. Viděli byste, že Váš méně šikovný spolužák z vysoké školy má dvojnásobný plat ve firmě XY. Nic by Vám nebránilo zkusit u nich pohovor. Jistě, pro někoho by možná mohly být takto odhalené informace nežádoucí, ale to, že by takové informace byly dostupné i jemu, by mu dalo do rukou zbraň, jak se s novou situací mnohem efektivněji vypořádat. Ekonomika by v takovém prostředí rozkvetla – byla by totiž najednou viditelná slabá místa tvorby hodnot a rychle by byla optimalizována.

Nevýhody viditelných peněz

Abych jen nepěl chválou, zde je odkaz, na kterém rozebírám nevýhody zavedení systému.

Závěr

Plně si uvědomuji, že zavést takovou potencionální změnu bude nesmírně obtížné a i to, že vůbec diskuse tímto směrem vyžaduje silné myšlení out-of-the-box. To mě však nemůže odradit od hledání skutečně správného receptu na soužití lidí.

Netransparentnost soukromých peněz prostě není v pořádku, protože je zdrojem enormního počtu problémů. To, jak vyděláváme a utrácíme peníze není soukromá věc, protože to zásadně mění prostředí, ve kterém všichni žijeme.

Pokud Vás myšlenka ohledně potencionálního zavedení viditelných peněz aspoň trochu zaujala, zaregistrujte se prosím na stránce projektu svým e-mailem k odběru novinek. Jde o počáteční budování komunity kolem projektu. Dozvíte se další věci – například popis postupu, jak by se dalo něco takového reálně zavést.

Děkuji,

Peter Boško – Autor projektu

Visits: 459

2 komentáre

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *