Ako viditeľné peniaze zmenia svet

Posted by

English version

Posledného trištvrte roka sa intenzívne venujem projektu Viditeľné peniaze. Základná myšlienka projektu ale vo mne drieme už dve desaťročia. Cieľom projektu je zmeniť zaužívaný spôsob toho ako ľudia spolu navzájom interagujú – smerom k vyššej efektívností, transparentnosti a vyššiemu pochopeniu procesov v spoločnosti jej jednotlivými členmi.

Na začiatok musím povedať, že buď sú moje vizionárske presvedčovacie schopnosti mizerné alebo je projekt nezmysel. Pretože sa mi myšlienky projektu do hĺbky podarilo vysvetliť zatiaľ iba malému počtu ľudí. Plný potenciál myšlienky zatiaľ okrem mňa uvidel iba jeden človek. Myšlienky, ktoré projekt prináša sú na prvé počutie tak neintuitívne, že väčšina ľudí celý koncept po prvom počutí zamietne ako hlúposť. Tento článok má byť akýmsi zhrnutím a obhájením celej myšlienky jednak predo mnou samým a jednak i ako vysvetlovacia základňa pro argumentov pre náhodného čitateľa.

Takže o čom sú viditeľné peniaze? Základným predpokladom, na ktorom je myšlienka postavená je, že ak sa peniaze stanú plne viditeľnými, ľudia sa začnú zrazu chovať úplne inak. V dlhodobom horizonte lepšie z pohľadu celkového stavu ľudstva a planéty. Čo to znamená, že peniaze sa stanú plne viditeľnými? Že ktokoľvek, kto bude mať záujem, bude môcť vidieť finančné a majetkové toky kohokoľvek iného v spoločnosti.

A tu väčšina ľudí vidí prvý problém. Ľudia namietajú že v žiadnom prípade nemajú záujem na tom, aby ich závistlivý sused videl aké mali posledné vianoce prémie, na čo ich minuli, i keby to malo priniesť to, že rovnaké informácie budú oni vidieť na oplátku o susedovi. Som presvedčený, že takáto senzácia v vyvolaná stratou súkromia by trvala maximálne tri mesiace. To, že takéto informácie sú utajené a je to považované za dobré je dané aktuálnym mindsetom ľudí v súčasnej spoločnosti, kde sú peniaze obostreté akýmsi príťažlivým tajomstvom. Viaže sa na ne spoločenský status jednotlivca a „halo“ úspechu jednotlivca častokrát bez ohľadu na to, ako ich daný človek získal. Ľudia postupom času viditeľnosť peňazí prestanú explicitne vnímať – stane sa štandardom rovnako ako nejaký trvalý módny trend. Reklamovaná strata súkromia je z dlhodobého hľadiska zanedbateľný v praxi nič nestojaci vedľajší efekt, ktorý bude navyše rozpustený časom v podobe postupného zvykania si ľudí na nový spoločenský normál. Najskôr do systému vstúpia ľudia, ktorým strata súkromia vadiť nebude, napokon si na to a výhody plynúce z toho zvyknú všetci.

Myslím si, že o pár desiatok rokov sa budú ľudia budúcnosti pozerať na historickú spoločnosť, kde peniaze boli neviditeľné tak, ako my sa v súčasnosti pozeráme na stredovek. Divnú strastiplnú dobu, kde sa bojovalo o každý kúsok chleba, život bol nevyspytateľný, krátky a plný utrpenia. Toto v čom žijeme dnes, je divoký západ v porovnaní s tým, čo by bolo možné, keby sa neplytvalo potenciálom a zmenil sa pohľad na súkromnosť peňazí.

Čo by teda zviditeľnenie peňazí vlastne prinieslo? Strašne veľa pozitívneho a niekedy doslova povedané lieky ušité na problémy dnešnej spoločnosti. Poďme si to teda rozobrať do hĺbky.

Výhody viditeľných peňazí

V prvom rade by sme vedeli oveľa viac. O všetkom. O sebe, o svojich susedoch, o tom, ako vlastne funguje svet, kto je s kým a ako prepojený, prečo sa chová tak, ako sa chová. Vo financiách je totiž zapísaný takmer každý medziľudský vzťah.

Problémy dnešnej spoločnosti ako hoaxy by sa stali minulosťou. Buď by sa nejaké podozrenie potvrdilo vo finančných tokoch alebo by zmizlo v prepadliskách dejín. Zrazu by bolo viditeľné kto je naozaj tým povestným internetovým trollom plateným tým alebo oným politikom a i to, kto skutočne môže vidieť nejakú vec objektívnejšie, pretože napríklad naozaj žije blízko miesta kde sa nejaká udalosť odohrala.

Nikdy by sa viac nemohlo stať, že by z Vášho suseda tínedžera vyrástol islamský fundamentalista, lebo by ste si ako sused všimol jeho meniaci sa charakter a na jeho tokoch by ste rýchlo zistili že inklinuje neželaným smerom a upozornili by ste na to.

Nikdy by sa nestalo, že by napríklad nejaký poloutajovaný biologický startup v Číne vyvinul novú variantu COVID vírusu, pretože by bolo vidno, že nakupuje nejaké špecializované biologické vybavenie a nesedí to s tým, čo údajne robí. Niekto z podobného prostredia by na také niečo upozornil.

Viditeľnosťou peňazí by vznikli podmienky na to, aby každý jeden človek mal dokonalý prehľad o tom, čo jeho minuté euro v ekonomike robí. U koho nakoniec skončí, či ten konečný prijímateľ – firma ktorá vyrobila jogurt ktorý sa rozhodol daný človek kúpiť je naozaj úplne ekologická, či vo väčšej alebo menšej miere podporuje lokálnu ekonomiku. Ľudia by tak dostali dostatok informácií na to, aby mohli svojimi peniazmi okrem kúpy jogurtu i hlasovať za takú alebo onakú spoločnú budúcnosť – ako si ju predstavujú. Nemyslím tým to, že by ľudia detailne študovali každý jeden posun hodnoty z jogurtu ktorý si práve kúpili – ak by existovala dostupná informačná základňa, z ktorej by sa takéto údaje dali získať, vznikli by firmy, ktoré by sa na vyhodnocovanie takýchto údajov sústredili. Do popredia by rástli tie spoločnosti, ktoré by ponúkali skutočné riešenia napríklad environmentálnych problémov a civilizácia na Zemi by sa stala oveľa ohľaduplnejšou jednak medzi ľuďmi navzájom a jednak vo vzťahu človek – príroda. Ako som sa dočítal v pojednaní Rutgera Bregmana „Ľudskosť“ – ľudia sú vo svojej podstate dobrí – jediné čo potrebujú je, aby boli lepšie informovaní o dopadoch svojich rozhodnutí. A presne to viditeľné peniaze prinášajú.

Viditeľnosťou peňazí by sa vytvorili podmienky na to, aby tí ľudia v spoločnosti, ktorí sú jej najväčším prínosom, boli i skutočne najviac ohodnotení. Posilnila by sa priama úmera medzi prínosom človeka pre spoločnosť a jeho spoločenským statusom. Postupne by v spoločnosti zavládla atmosféra, že ten, kto sa skutočne snaží a je i prínosom sa i má zodpovedajúco dobre. Takáto atmosféra, kde nikto nepochybuje o zaslužení si statusu nikoho iného je ideálnym prostredím pre pokoj, stabilitu a plný rozkvet spoločnosti.

Systém ako viditeľné peniaze, by bol požehnaním i pre rozvojové krajiny, ktoré majú záujem sa vydať cestou štandardných demokracií západného typu. Ak padne režim v Severnej Kórei alebo kdesi v strednej Afrike majú sa tieto krajiny vydať na strastiplnú niekoľko desaťročnú cestu akou si prešla napríklad Slovenská republika po páde komunizmu? Na verímvboha budovať nespoľahlivými nástrojmi krok po kroku občiansku spoločnosť, zápasiť s korupciou, potkýnať sa o rôzne nástrahy takéhoto procesu? Pritom je riešenie jednoduché. Stačí zaviesť systém viditeľných peňazí a dať pozor na to, aby sa kontrolné mechanizmy začali uplatňovať efektívne od prvého dňa. Podplatený diktátor by v systéme viditeľných peňazí neprežil ani jeden deň.

Viditeľnosťou peňazí by sa vytvorili podmienky na efektívnejšie fungovanie spoločnosti ako celku. Zrazu by bolo vidno, že ten Váš sused – konkurent mäsiar nakupuje u toho a toho dodávateľa mäsa lacnejšie v susednej dedine s rovnakou kvalitou. Nič by Vám nebránilo začať nakupovať mäso lacnejšie tiež tam. Iste, nejaký konkrétny krok z tohto popísaného reťazca môže byť nepríjemný napríklad pre toho Vášho suseda. Ale viditeľné peniaze dajú každému do rúk nástroj, ako zistiť čo treba robiť aby bol skutočne efektívnejší ako jeho konkurent. Alebo prinesie zistenie, že proste treba robiť niečo iné. Ekonomika ako celok by v takomto prostredí rozkvitla.

A na záver som si nechal to najpodstatnejšie. Viditeľnosťou peňazí by vznikol v spoločnosti ultimátny zdroj skutočnej pravdy, na ktorý by sa mohol ktokoľvek kedykoľvek obrátiť. A to je myslím si, výhoda na nezaplatenie. Môže Vám ktokoľvek nahovoriť čokoľvek, ak jeho vysvetlenie nebude v súlade s jeho finančnými tokmi, tak Vám jednoducho klame.

Zavedenie

Viditeľné peniaze nie sú hop alebo trop projektom. Tým myslím, že nehrozí scenár, kde by sa naraz na celej Zemi viditeľné peniaze zaviedli a potom sa po určitej dobe zistilo, že to z nejakého dôvodu nefunguje a už to nešlo vziať späť.

Prípadné zavedenie bude pravdepodobne prebiehať tak, že najskôr bude systém, ktorý by transparentné financie a bankovníctvo umožňoval vyvinutý. Potom sa snáď podarí nahovoriť prvých pionierov, aby doň vstúpili. Rozhodol som sa skúsiť to vytvorením kryptomeny, ktorá bude stabilne naviazaná na hodnotu eura 1:1. Systém bude mixom medzi štandardnou kryptomenou ako napríklad Bitcoin a bankovým systémom. Bude mať výhody oboch svetov – z kryptomien bude využívať princíp blockchainu – aby nebolo možné nijakým spôsobom spochybniť dáta v systéme. Ak mi 1.1.2022 pristane na účet vo viditeľných peniazoch 10 eur, bude to tak vďaka blockchainu naveky. Nikto nebude môcť prísť a povedať – nie neposlal som mu 10 eur ale 20. Pravdu budem vedieť vďaka blockchainu nepriestrielne dokázať.

Ďalšou pozitívnou vlastnosťou z krypto sveta bude potenciálna nezávislosť systému na jednom centrálnom serveri. Systém bude môcť potencionálne bežať na viacerých vzájomne synchronizovaných relačných databázach.

Z prostredia bankovníctva bude mať funkčnosť prevodov, ďalej veci ktoré štandardné kryptomeny nemajú – ako trvalé príkazy, inkasá či termínované vklady. Bude teda z funkčného hľadiska obsahovať všetko, čo človek očakáva od svojej banky.

Epilóg

Keď sa na celú myšlienku pozriem s odstupom a porovnám si dnešný stav spoločnosti s tým, čo by pravdepodobne nastalo po tom, čo by sa viditeľné peniaze zaviedli, je mi nad slnko jasnejšie v akom prostredí by som radšej žil. Nastal čas na zásadný posun v dejinách ľudstva, ktorý bude znamenať okrem iného i zrealizovanie dávnych utopických snov ľudstva o lepšej spoločnosti. Technológie sú na takýto krok už pripravené. Zostáva mierne zmeniť pravidlá hry v súvislosti so spoločenským systémom.

Ak ste zvedaví, ako sa mi pri mojom pokuse bude dariť, navštívte prosím stránku projektu https://viditelnepeniaze.sk a prihláste sa tam svojím emailom na odber noviniek. Občas Vám pošlem echo o aktuálnom stave.

Ďakujem,

Peter Boško

autor

Visits: 483

One comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *