Popis zmien v makrosvete – zmeny spojené so zavedením viditeľných peňazí s globálnym dopadom

Posted by

English version

Úlohou tohto článku je zhrnúť dopad zmien spojených so zavedením viditeľných peňazí na spoločnosť z globálneho hľadiska celej planéty.

Viditeľné peniaze sú projekt, ktorého cieľom je zefektívniť spolužitie ľudí vytvorením nového prostriedku výmeny hodnôt – bankového systému, ktorý bude obsahovať väčšinu peňažných tokov a majetkov v spoločnosti a náhľad doň bude do veľkej miery prístupný každému členovi spoločnosti. Ide teda o úplnú transparentnosť majetkov a peňažných tokov. To, aké by malo dopady zavedenie takého niečoho na globálny stav planéty sa pokúsim zhrnúť v tomto texte.

Jadro

V prvom rade je potrebné napísať, že ľudstvo ako celok zďaleka neodvádza v politike výkon na ktorý má potenciál. To, že v dobe internetu nemáme jednotnú svetovú vládu, dokonca ani menu akceptovanú a zameniteľnú po celom svete (ak nerátam kryptomeny), je v porovnaní s rastom technológií značne nesymetrické. Ale tak to už vo svete chodí. Politika ďaleko pokrivkáva za technológiami. Vidím preto enormný potenciál na rast v tejto oblasti.

Viditeľné peniaze sú obrovskou príležitosťou – ak bude existovať jedna mena, ktorá bude transparentná a budú z nej vyplývať všetky spomínané výhody, nebude dôvod, prečo by sa takýto systém nerozšíril do celého sveta. Myšlienky na ktorých sú viditeľné peniaze postavené sú totiž univerzálne a akceptovateľné každou živou bytosťou, ktorá má záujem hrať podľa legitímnych pravidiel a odmenou za to čerpať výhody ktoré budú z novej organizácie vzťahov vyplývať. Myslím si, že až sa myšlienky viditeľných peňazí osvedčia napríklad v nejakej menšej krajine alebo nejakom regióne, systém sa bude šíriť sám rýchlosťou, ktorá bude priamo úmerná množstvu problémov, ktoré viditeľné peniaze pomôžu riešiť. Možno začnú vznikať politické subjekty, ktorých hlavným programom bude zavedenie viditeľných peňazí.

Systém ako viditeľné peniaze môže byť centrálnym planetárnym prvkom, okolo ktorého vyrastú politické štruktúry, ktoré budú viesť k zjednoteniu ľudstva a vytvoreniu celosvetovej jednotnej vlády, ktorá sa bude rovnako a spravodlivo venovať každému jednému regiónu sveta, či to už bude New York, alebo dedina v strednej Afrike.  Takáto jednotná vláda by hrala bezprecedentnú úlohu vo vyrovnávaní regionálnych rozdielov a riešení problémov v poradí, ktoré by bolo spravodlivé z globálneho pohľadu.

Diktatúry

Ak naozaj budú v oblastiach, bežiacich na viditeľných peniazoch sledovateľné tak markantné zmeny ako predpokladám, ľudia vo zvyšku sveta sa začnú pýtať, prečo by aj oni nemohli čerpať výhody spojené s viditeľnými peniazmi, keď jediné čo treba urobiť je prepnúť svoj ekonomický život na bankový systém na ktorom budú viditeľné peniaze bežať. Takýmto spôsobom – tlakom zdola príde moment, keď diktátori budú musieť nejako viditeľné peniaze riešiť. Je možné, že v takýchto krajinách príde k prepnutiu na mód viditeľných peňazí nejakou formou amnestie nelegitímne nahromadených majetkov.

Instantný politický systém – doteraz najdokonalejší v histórii

Viditeľné peniaze budú bezproblémovým riešením v krajinách, kde liberálna demokracia nemá dostatočne silnú históriu a korene na to, aby sa išlo klasickou cestou. Keď si spomeniem koľkými útrapami a nástrahami si prešla len Slovenská republika pri snahe budovať občiansku spoločnosť po období komunizmu, je mi jasné že klasická cesta nie je ani náhodou správnym a blbuvzdorným riešením. Pre krajiny ako Venezuela alebo niektoré krajiny v strednej Afrike budú viditeľné peniaze vykúpením z historických tráum, ktorými by si museli inak prejsť. Máte skorumpovaného vodcu? Začnite používať viditeľné peniaze – jediné čo je potrebné urobiť je rozdať obyvateľom smartfóny a zabezpečiť ich pripojenie na internet. Vo viditeľných peniazoch uvidíte finančné toky politikov, stačí ich dôkladne sledovať. Vyriešené.

Sociálna technologická diktatúra vznikajúca v Číne

Túto kapitolu som zaradil preto, pretože podľa mňa dobre ilustruje, že myšlienka viditeľných peňazí je správna a blbuvzdorná i voči takým excesom ako budovanie informačne asymetrickej diktatúry. Čína zhromažďuje údaje o svojich obyvateľoch, avšak benefity z takéhoto systému využíva asymetricky iba vláda na to, aby sa udržala pri moci. Viditeľné peniaze prinášajú vyrovnanie takejto nespravodlivej a slobodu ohrozujúcej asymetrie. Údaje bude mať každý. Takýto model bude navyše ekonomicky oveĺa úspešnejší, pretože ľudia v systéme uvidia zrazu kde sú slabé miesta tvorby hodnôt. V Číne tých pár komunistov ktorí systém zneužívajú ekonomický boom neurobí.  

Objektívna sociálna politika

Myslím si, že hon za zostatkom na účte skončí relatívne skoro po zavedení viditeľných peňazí. Technológie totiž idú vpred takými skokmi, že napríklad také veci ako 8h práca v továrni kvôli tomu aby človek mohol poplatiť svoje účty sa skončí relatívne skoro. Zavedenie viditeľných peňazí tento trend ešte posilní. Tí, ktorí naozaj nemajú čo do úst z objektívnych dôvodov, tým sa minimálne potrebné množstvo peňazí jednoducho pripíše. Keď budú peniaze transparentné, takýto postup a ani spĺňanie kritérií na takúto formu priamej podpory nebude nikto namietať, pretože vyplynie z objektívnych finančných tokov podporovaného subjektu. Takéto niečo v dobe pred viditeľnými peniazmi jednoducho možné nie je.

Ekonomický boom naviazaný na transparentné financie

To, že peniaze budú z veľkej miery viditeľné, spôsobí podobnú revolúciu v zefektívnení ekonomiky ako priemyselná revolúcia. Predstavte si, že máte malé mäsiarstvo u Vás na dedine. V susednej dedine máte konkurenta. Pri analýze jeho finančných tokov zistíte, že nakupuje lacnejšie mäso u dodávateľa, ktorého poznáte. Nič Vám nebude brániť vyjednať si nové ceny. Je mi jasné, že keď si toto prečíta človek s nastavením ktoré je dnes bežné, vyvolá to u neho odpor. Takto popisovaná zmena však nenastane zo dňa na deň. Bude trvať dlhšie obdobie, kým sa mindset – transparentnosť náš nový motor ekonomiky vžije tak do krvi obyvateľstva ako je vžitá napríklad kapitalistická mantra – môj obchod, moje ceny, môj hrad. Takéto myslenie je podľa mňa v neporiadku oveľa viac ako idea transparentnosťou riadenej ekonomiky. Napriek tomu ho ľudia prijali, pretože v liberálnom kapitalizme fungovalo najlepšie. Lenže príchodom viditeľných peňazí sa to mení. Ľudia budú vedieť po novom posúdiť či je cena fér alebo nie.

Keď sa odtrhnete od mikropohľadu jednotlivca, tak ak sa začnú novými pravidlami ohľadom transparentnosti riadiť všetci, ekonomika bude prekopaná od základov k lepšiemu. Tí ktorí mali veľké marže budú čeliť prívalu konkurencie. Tí, ktorí ledva prežívali naopak útlm a budú si môcť pýtať vyššie ceny. Toto zodpovedá oveľa viacej fér obchodovaniu ako to čo tu je teraz.

Oveľa lepšie riešenie problémov spojené s existenciou centrálneho zúčtovacieho centra v spoločnosti – klimatická zmena

Ak bude v spoločnosti existovať zúčtovacie centrum, cez ktoré budú plynúť všetky transakcie (takýto stav s veľkou pravdepodobnosťou nebude dosiahnutý nikdy, idea sa ale lepšie ilustruje na takomto príklade), tak bude možné robiť s ekonomikou veci, ktoré dnes možné nie sú. Napríklad si predstavte, že sa zistí že nejaká látka, ktorá sa používa pri výrobe plastov  silne prispieva ku klimatickej zmene. Prakticky od hodiny nula bude možné zaviesť veľkú daň na všetky výrobky, ktoré túto látku obsahujú. Látka bude prakticky v priebehu dní kompletne nahradená bezpečnou alternatívou. Pri dnešnom svete by sa takéto opatrenie zavádzalo roky. Spoločnosť bežiaca na viditeľných peniazoch by bolo jednoducho oveľa akčnejšia a ohýbateľnejšia voči nástrahám ktoré ju potencionálne čakajú.

Riešenie problémov s nekontrolovateľným technologickým rozvojom

Transparentnosť financií sa môže ukázať i ako kľúčová pri riadení rizík, ktoré liberálny kapitalizmus vôbec nerieši – práve naopak, ekonomickými stimulmi ženie technologický pokrok na bezprecedentnú úroveň bez akýchkoľvek záruk voči jeho zneužitiu. Ak by boli peniaze viditeľné a vedeli by ste o tom, že Vášho suseda, talentovaného biochemika práve opustila priateľka a kupoval si na internete (otázka toho nakoľko do hĺbky by ste videli detaily jeho ekonomických transakcií by bola samozrejme parametrizovateľná) laboratórne potreby potrebné na použitie CRISPR technológie, trklo by Vás, či ten chlapec nemá v úmysle urobiť nejakú hlúposť.

Extrémizmus

Detto s extrémizmom. Ak by sa niekto vo Vašom okolí plánoval radikalizovať po dlhom pobyte v Sýrii, akonáhle by si napríklad kúpil nejakú islamistickú literatúru, boli by ste okamžite na pozore. Transparentné financie by umožňovali z celého ľudstva urobiť jednu veľkú rodinu, kde by sa o všetkom vedelo a všetko sa včas riešilo.

Utečenecké krízy

Predstavte si, že by vo Vašom meste mal byť tábor utečencov. Všetci obyvatelia z okolia by dostali právo nazerať na najhlbšie detaily finančných tokov každého jedného utečenca. Akonáhle by si kúpil diabolku v papiernictve, už by musel vysvetlovať. Prvý náznak niečoho nežiadúceho, okamžitá deportácia. Garantujem Vám, že z takto vychovaných ľudí by boli najlepší migranti na svete.

Spoločná a spravodlivá správa prírodných zdrojov planéty

Keď dáte jednému dieťaťu v skupine balík cukríkov, okamžite sa s ostatnými rozdelí. Tak nechápem prečo to tak nerobíme aj s prírodnými zdrojmi. To, že niekomu vystrekne ropa pod zadkom predsa nemôže byť dôvodom na to, aby nemusel pracovať a žil iba z príjmov z ropy. Zatiaľ čo ostatní naňho makajú. Takéto správanie je mega hlúpe, krátkozraké a nespravodlivé. Vo viditeľných peniazoch bude všetky prírodné zdroje planéty zastrešovať na to vytvorená organizácia a bude deliť výnosy z takejto činnosti rovným dielom medzi všetkých ľudí. A samozrejme transparentne, takže nikto nebude môcť nespravodlivosť takého procesu bezdôvodne namietať.

Záver

V článku som popísal zmeny, ktoré by súviseli so zavedením viditeľných peňazí na globálnej úrovni. Pre lepšiu ilustráciu som väčšinou v príkladoch počítal so svetom, kde sú viditeľné peniaze zavedené úplne a iné formy peňazí neexistujú. V takomto setupe by sa všetky pozitívne zmeny prejavili najviac. No takýto predpoklad je nereálny. Systém bude pravdepodobne zavedený postupne so všetkými výhodami i nevýhodami, ktoré z takéhoto postupu vyplývajú. Najskôr budú svoj život stransparentňovať ludia, ktorí už teraz nemajú čo skrývať a myšlienka ich nadchne. Postupne ako bude komunita rásť a pridá sa i nejaký politik, si ľudia všimnú že Tí, ktorí sú transparentní naozaj robia menší neporiadok ako zvyšok. Istotne sa objavia i prípady, kedy ľudia budú chcieť so systémom vybabrať. Akékoľvek zneužitie však bude evidované a takýto človek raz a navždy stratí status čistého štítu, čo ho vo veľa veciach diskvalifikuje. Mať čistý štít vo viditeľných peniazoch bude mať väčšiu hodnotu ako akékoľvek peniaze. Možno sa nakoniec ukáže, že takéto korektné správanie je tak cenné, že môže byť odmeňované i ekonomicky.

Ak Vás myšlienky ohľadom viditeľných peňazí zaujali, zaregistrujte sa prosím svojim emailom tu na odber noviniek. Registrácia slúži na prvotné budovanie komunity okolo myšlienky.

Ďakujem,

Peter Boško

Autor projektu

Visits: 479

3 komentáre

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *