Princípy fungovania moderného štátu bežiaceho na Viditeľných Peniazoch

Posted by

English version

Som autorom projektu Viditeľné Peniaze, ktorý ideologicky čerpá z textu amerického spisovateľa Neala Donalda Walscha, ktorý v jednom zo svojich diel popisuje vyspelú modernú spoločnosť (takú v ktorej nikto nechce nič na úkor niekoho iného) ako spoločenské zriadenie, v ktorom sú všetky financie a majetky súkromných osôb plne transparentné a viditeľné. Keď začnete túto myšlienku a jej konzekvencie rozvíjať, narazíte na plno jednoduchých riešení problémov, ktoré odnepamäti trápia ľudské spoločenstvá. V dnešnom texte by som sa chcel pozrieť na pozitívne zmeny v oblasti fungovania štátu, ktoré by mohli byť v prípadde že by spoločnosť postupne prešla na systém viditeľných peňazí nastať.

Financovanie štátu a výber daní – súčasný stav

Pilier číslo I – dane

V súčasnosti v moderných štátoch funguje financovanie štátu na dvoch pilieroch. Prvým, klasickejším a z pohľadu spoločenskej stability tradičnejším osvedčeným stáročiami je výber daní a ich následné použitie na platby záväzkov štátu. Tento tradičný pilier financovania ale trpí mnohými muchami, ktoré z neho robia veľmi neefektívny spôsob ako prerozdeľovať vytvorené hodnoty v spoločnosti. Napríklad zdaňovanie práce funguje takým zahmleným a krkolomným spôsobom, že z toho človeku občas zastáva rozum. Človek sa pri svojom nástupe do svojho zamestnania dozvie svoju plácu v tzv. hrubej mzde. Čo je ale číslo, ktoré nemá dokopy nič s tým, koľko mu na konci mesiaca pristane na účte ale ani s tým, koľko bude skutočne zamestnávateľa jeho práca stáť. Pri nástupnej hrubej mzde 1000 eur, budú náklady zamestnávateľa v Slovenskej republike 1 352 EUR a na účet zamestnancovi pristane cca 700 EUR. Čo je zaťaženie odvodmi a daňami vo výške 51,7%. Lenže to ešte zďaleka nie je koniec zdaňovaniu. Ak si zamestnanec zoberie svojich čistých 700 EUR a začne z nich platiť výdavky, pri každej platbe za tovar alebo službu odvádza štátu 19% DPH. Inými slovami od 700 EUR môžeme pokojne odčítať ďalších 19%, ktoré už tak ozbíjaný zamestnanec platí v cene toho všetkého čo kupuje. A to sme ešte neprišli na ďalšie dane, ktoré sa platia buď formou prirážky k cene vo forme spotrebných daní – pohonné hmoty, alkohol, cigarety alebo formou špeciálnych daní – daň z nehnuteľnosti, daň z poistenia.

Výber DPH je v tomto zle namazanom stroji špeciálny zdroj problémov – kedže podnikatelia platia pri nákupe tovarov a služieb daň len z nadhodnoty, ktorý svojím podnikaním vytvorili, sú potrebné mechanizmy, pomocou ktorých si môžu svoju DPH na vstupe odčítať. Funguje systém tzv. vratiek DPH, kde podnikateľ žiada o návrat peňazí, ktoré zaplatil ako DPH na vstupe svojho podnikania. Toto je samozrejme zdrojom nekonečných variácií podvodov súvisiacich s vratkami. Jednoducho povedané podnikatelia prišli na spôsoby ako oblbnúť daňový úrad (či v lepšom prípade ho priamo skorumpovať) a dostať sa k vratkám, hoci na ne nemajú nárok.

Pilier číslo II – tlačenie peňazí

Druhým zdrojom, z ktorého štáty získavajú prostriedky na svoje fungovanie je tlačenie peňazí. Alebo krajšie povedané kvantitatívne uvoľnovanie pomocou centrálnych bánk. Centrálne banky vo svojich systémoch vytvárajú nové, takpovediac naverímvboha kryté peniaze iba vierou v menu ako takú. Centrálne banky vykupujú novo vyrobenými peniazmi cenné papiere, ktoré emitujú štáty – ktoré zase získané peniaze používajú na svoje financovanie. Tento zdroj financovania je oproti klasickému zdaňovaniu pomerne inovatívny spôsob ako prísť k peniazom – vzhľadom na to, že až do myslím 70tych rokov minulého storočia museli byť emitované peniaze kryté zlatom.

Novo vytlačené peniaze v ekonomike spôsobujú zvyšovanie cien a prerozdeľovanie hodnôt v prospech tých subjektov, ktoré sú k novo vytlačeným peniazom v potravinovom reťazci najbližšie – teda poväčšine bánk. Tlačením peňazí najviac trpia koncoví klasickí zamestnanci, pretože im sa mzda zdvihne až ako úplne posledným. Platia teda nové vyššie ceny so starými výplatami najdlhšie.

Tento spôsob financovania štátu má ale jednu zásadnú bezpečnostnú nevýhodu. Nikto nevie vyrobiť toľko statkov a služieb, koľko si centrálna banka dokáže vytlačiť peňazí. Inými slovami, ak to centrálna banka preženie a vytlačí príliš veľa, môže prísť k takej spoločenskej mele spôsobenej hyperinfláciou, že komunizmus nám bude pri porovnaní s takýmto problémom pripadať ako selanka. Ekonómovia často eskapády centrálnych bánk porovnávajú so snahou dostať kečup z flaše. Búchate, mixujete – dlho nič a potom sa zrazu spustí taká lavína, že Váš hamburger bude vďaka mase kečupu nejedlý.

Ako to má byť po správnosti

V spoločnosti, kde by bola väčšina finančných a majetkových tokov do hlbokej miery transparentná by sa vďaka existencii databázy všetkých finančných tokov otvorili dvierka na používanie nástrojov, ktoré doposiaľ v histórii nemajú precedens.

Ekonómia konečne skutočnou vedou

Napríklad taká ekonómia by v podobe databázy všetkých finančných tokov dostala do vienka svätý grál, ktorý by jej s nebývalou presnosťou umožnil predpovedať ako sa veci v spoločnosti udejú pred tým než sa skutočne udejú. Inflácia/deflácia by sa nezisťovala spätne v čase, ale nastavovala vopred. Snažím sa povedať, že II. pilier financovania štátu by sa vďaka existencie databázy finančných tokov stal plne bezpečným nástrojom. V modernej spoločnosti totiž nie je potrebné platiť dane, štát si za predpokladu existencie zodpovedajúcich nástrojov môže peniaze v bezpečnej miere tlačiť. Myslím si, že z psychologického hľadiska by bolo dobré aby sa zdaňovanie zo začiatku dialo i prvým pilierom. Dane by však mali a mohli byť dostatočne nízke – napríklad 10%. Keby každý videl kto koľko daní poplatil, ľudia by sa v platení daní predháňali.

Nové metódy na dosahovanie efektívnosti štátu

Existencia transparentnej databázy finančných a majetkových tokov, ktorej by podliehali v prvom rade všetky štátne výdaje by umožnila, aby si pospolitý ľud študoval, ako štát peniaze detailne míňa. Ak by sa napríklad vyhlásilo, že kto ušetrí návrhom nejakých opatrení určité množstvo peňazí štátu, tak by dostal podiel na ušetrených prostriedkoch, garantujem Vám, že nápady na zlepšenie fungovania štátu by explodovali. Z takejto činnosti by sa totiž stalo veľmi výnosné podnikanie. S benefitom pre všetky zúčastnené strany a hlavne verejnosť.

Visits: 444

One comment

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *