Špecifikácia

Podrobná technická špecifikácia projektu bude raz v angličtine kompletne dostupná tu.