Návod na vytvorenie a publikovanie jednoduchého statického majetkového priznania/profilu

Posted by

Úlohou tohto článku je detailne popísať tvorbu statického majetkového profilu s popisom majetku používateľa k určitému času. Na rozdiel od hĺbkového dynamického majetkového profilu, statický profil iba obsahuje vymenované položky majetku k určitému času. Nerieši teda históriu nadobudnutia majetku. Je iba statickým zoznamom ako vyzerali položky majetku používateľa k nejakému času – väčšinou k aktuálnemu dátumu.

Predpokladáme, že používateľ úspešne prešiel registráciou – je teda prihlásený pod svojim používateľským kontom. Na to aby používateľ mohol plne využívať možnosti systému – a teda napríklad auditovať ostatných používateľov, musí byť verifikovaný (teda jeho údaje musia byť skontrolované Backoffice pracovníkom portálu). To, či je používateľ verifikovaný sa dá zistiť v časti Moje dáta/Nástenka. A zároveň jeho údaje musia byť zaradené do blockchainovej časti systému.

Predpokladajme nasledovný zoznam majetku ktorý chce používateľ do systému zadať:

Aktíva:

  • Dom s nákupnou cenou 200 000 EUR, aktuálnou hodnotou 300 000EUR
  • 3 izbový byt s nákupnou cenou 630 000SKK, aktuálna cena 120 000EUR
  • Auto s nákupou cenou 18 000EUR
  • Peniaze na účte v sume 20 000EUR

Pasíva:

  • Hypotéka na sumu 150 000EUR, v súčastnosti nesplatená len v sume 100 000EUR

Ideme teda do časti aplikácie Majetky/Zoznam majetku a tlačidlom Pridať majetok, ideme pridávať majetkové záznamy. Celkom ich bude 5.

Začneme domom – bungalovom v Nitre. Zadanie údajov o ňom môže vyzerať napríklad takto:

Typ majetku sme vybrali z Aktíva(Kredity)/Nehnuteľnosti/Dom. Políčko profil majetku sa nedá vyplniť, pretože toto je vôbec prvý majetkový záznam tohto používateľa a teda neexistuje ešte žiaden vytvorený majetkový profil. Systém toto pri založení záznamu majetku rozpozná a v takomto prípade pri založení majetkového záznamu založí i prvý majetkový profil, ktorý bude mať tie vlastnosti, že bude statický k aktuálnemu dátumu. Názov tohoto majetkového profilu sa prednastaví na hodnotu “Default”. V prípade, že by sme tento majetkový profil neskôr chceli zmeniť, dá sa to uskutočniť v menu vľavo Majetkové profily.

Čo sa týka možností Nevygenerovať záznam o spotrebe/Vytvoriť záznam o spotrebe, volíme prvú možnosť, keďže zadávame statický majetkový profil a v systéme zatiaľ nemáme záznamy majetku v ktorých by boli zahrnuté peniaze z ktorých sme dom platili. Takéto záznamy sa zadávajú pri hĺbkovom dynamickom majetkovom profile – teda v statickom majetkovom profile ani nikdy nebudú.

Klikneme na vytvoriť majetok. Nasledovne sme presmerovaní na túto obrazovku:

Sme na obrazovke zoznamu majetkových záznamov, kde vidíme jeden záznam reprezentujúci dom, ktorý sme práve založili. V stĺpci UAGUID (User Asset GUID) je hodnota unikátneho identifikátora, ktorý je priradený majetkovému záznamu. Hodnota je unikátna naprieč všetkými majetkovými záznamami daného používateľa. Dôležitý je i stĺpec Stav, ktorý môže obsahovať dve hodnoty – N – Nový, aktívny záznam alebo D – vymazaný záznam majetku.

V stĺpci Tag so štítkom je hodnota, ktorá na začiatku obsahuje anglické slovo – skratku, ktorá hovorí o aký typ záznamu ide. Tag generuje systém automaticky, neskôr pri práci so systémom to môže byť dôležitá informácia pre identifikovanie majetkových záznamov.

Ak si momentálne pozrieme grafy Prehľad majetku a Nárast majetku uvidíme nasledovné:

Zaujímavý je najmä graf Nárast majetku. Obsahuje dva stĺpce – pre rok 2017 s hodnotou 200 000EUR, v ktorom sme dom kúpili a lineárny nárast hodnoty majetku až do roku 2024 na hodnotu 300 000EUR. Systém to takto vypočítal, pretože sme doňho zadali, že aktuálna hodnota majetku je už 300 000EUR. Preto, ak systém počíta hodnotu majetku napríklad pre rok 2018, jeho výšku vypočíta alikvótne k tomu že v roku 2017 bola hodnota 200 000 EUR a v roku 2024 už 300 000EUR. Políčko aktuálna hodnota sme mohli nechať i nevyplnené – nie je totiž povinné. V takom prípade by systém zobrazoval aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti i v roku 2024 stále iba 200 000EUR.

Ďaľšie záznamy zadáme nasledovne:

Grafy majetku po zadaní týchto údajov budú vyzerať nasledovne:

Po zadaní záznamov všetko ešte raz prekontrolujeme, a ak sme so stavom spokojní, možeme pristúpiť k publikovaniu majetkového priznania do auditovacieho modulu.

Ideme do príslušného menu vľavo, označíme všetkých 6 záznamov (5 majetkových záznamov a 1 záznam majetkového profilu) a stlačíme Generovať transakcie do blockchainu. Následne sa transakcie vygenerujú a do 5 minút po tvorbe ďaľšieho bloku blockchainu by mali byť záznamy majetkov viditeľné v auditovacom module. Inými slovami kým túto operáciu neurobíme, iní použivatelia naše majetkové záznamy neuvidia pri pokuse nás auditovať. Preto netreba na toto zabúdať. To, čo vidia ostatní v našom auditovacom module si môžeme pozrieť na vlastné oči tak, že pôjdeme do položky Ľudia v systéme, klikneme na náš záznam a dáme Požiadať o audit. Následne si v auditovacom module naše údaje môžme pozrieť – tie isté údaje budú vidieť i ostatní používatelia s právom nás auditovať.

Visits: 28

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *