Návod na auditovanie používateľov v systéme Viditeľných peňazí

Posted by

English version

Na to, aby internetový používateľ mohol auditovať údaje majetkových priznaní používateľov Viditeľných Peňazí, sa musí najskôr zaregistrovať na adrese https://app.visiblemoney.org/auth/register

Po vyplnení povinných údajov bude používateľ do systému prvýkrát prihlásený.

Následne je v časti Moje dáta/Nástenka nutné overiť emailovú adresu a telefonné číslo pomocou tokenov, ktoré boli pri registrácii zaslané na email a telefónne číslo používateľa.

Po vyplnení údajov registračných tokenov, sú dáta používateľa postúpené na schválenie Backoffice pracovníkovi, ktorý posúdi či údaje dávajú zmysel a v prípade že údaje vyzerajú autenticky, dáta používateľa verifikuje. Počas procesu verifikácie sú z údajov nového používateľa vygenerované textové transakcie, ktoré pri najbližšom vytvorení blockchainového bloku(blockchainový blok sa tvorí každých 5 minút) spôsobia posunutie údajov používateľa do blockchainovej časti systému. Od tohto momentu má používateľ v časti People involved(Ľudia v systéme) dostupné verejné nástenky(Public wall) ostatných používateľov, ktorí sa dostali do blockchainovej časti systému.

Následne po kliknutí na tlačidlo Public wall pri mene používateľa, ktorého máme záujem auditovať, sa objaví nasledovná obrazovka:

Audit spustíme tlačítkom Request for audit, ktoré v prvom kroku kontroluje, či aktuálne máme práva na auditovanie tohto používateľa. Ak áno, zobrazí sa nasledovná obrazovka:

Tlačidlom Realize audit now, sa dostaneme do auditovacieho modulu používateľa:

Auditovací modul funguje tým spôsobom, že umožňuje prechádzať používateľovi(audítorovi) záznamy a obrazovky s dátami auditovaného používateľa.

Pre jasnosť obrazoviek auditovacieho modulu, sú údaje auditovaného používateľa vždy v hornej časti aktuálnej obrazovky auditovacieho modulu. Z predchádzajúceho screenshotu teda vidíme že aktuálne prihlásený používateľ je [2157-c71f] Lukas Weber a aktuálne audituje používateľa [ea4a-b5b5] Ing. Peter Boško. Vo všetkých obrazovkách auditovacieho modulu budú svietiť údaje v hornom zelenom obdĺžniku tieto údaje, až pokým auditovací modul neopustíme.

V auditovacom module je prístupná časť systému, ktorá sa nazýva Auditovacia nástenka (Audit wall). Auditovacia nástenka je miesto, na ktoré môžu publikovať svoje zistenia ohľadom auditov všetci audítori, ktorí sa dostali do auditovacieho modulu. Auditovacia nástenka je vlastne obdoba internetového fóra, do ktorého môžu používatelia písať svoje komentáre. Ku každému komentáru je možné pripojiť screenshot obrazovky, na ktorú počas výkonu auditu audítor narazí. Systém obsahuje nástroje umožňujúce do každého screenshotu vpisovať informácie, zvýrazňovať nejaké časti alebo inak na určité údaje v obrazovkách poukázať. Auditovacia nástenka teda slúži ako fórum rozoberajúce sporné body majetkového priznania. Fórum obohatené o možnosť priložiť obrázok z nejakej obrazovky v systéme. Pričom obrazovka môže byť vizuálne upravená tak, aby údaje v nej poukazovali na nejaký sporný bod v majetkovom priznaní.

Napríklad nás môže zaujať obrazovka Assets overview (Prehľadu majetku). Obrazovka vyzerá nasledovne:

Po kliknutí na ikonu pre zobranie screenshotu obrazovky sa nám objaví nasledovné okno:

Po kliknutí na ikonu A (Text marker), možeme do obrázku vložiť našu nejasnosť ohľadom majetku:

Kliknutím na fajku v pravom hornom rohu sa náš upravený screenshot uloží do časti auditovacieho modulu pod menu Privátne screenshoty:

Následne môžeme na auditovacej nástenke vytvoriť príspevok, ku ktorému môžeme pomocou ikony Choose screenshot pripojiť screenshot, ktorý sme vytvorili:

Následne náš príspevok bude vyzerať takto:

Príspevky na auditovacej nástenke sú like-ovateľné, v prípade zobrazenia podľa stupňa dosiahnutých emócií sú tak príspevky s najväčšími počtami reakcií zobrazované vo feede ako prvé.

Visits: 63

2 komentáre

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *